De bib zoekt enthousiaste vrijwilligers voor babbeltafels!

Bibliotheek Melle start in het voorjaar van 2020 met Babbeltafels en is hiervoor op zoek naar vrijwilligers.

babbeltafels.png

De Babbeltafel is een gezellig praatcafé waar iedereen Nederlands spreekt en waar dagelijkse thema’s besproken worden. We verwelkomen in het bijzonder ook anderstaligen en trachten hen op deze manier te helpen om hun Nederlands te oefenen. Ook krijgen zij de kans om dorpsgenoten te leren kennen.

Bibliotheek Melle zet in op de integratie van anderstaligen in de Nederlandstalige cultuur. Zo stellen wij een Taalpunt ter beschikking voor anderstaligen. In dit Taalpunt kan men meer ontdekken omtrent Nederlandstalige grammatica, woordenschat, vaardigheden, enzovoort. Al het materiaal staat ingedeeld volgens niveau van beheersing van de taal.

Wil jij graag in contact komen met andere culturen? Wil je graag anderstaligen helpen om Nederlands te oefenen? Wil je graag als vrijwilliger de Babbeltafels begeleiden? Informeer dan via bibliotheek@melle.be of spring eens binnen!