Makkelijk lezen Nederlands

De kus van Karima

Monique Van der Zanden (auteur), Walter Donker (illustrator)

De kus van Karima

Monique Van der Zanden (auteur), Walter Donker (illustrator)
In de reeks:
Aygül en Tina zijn met hun kinderen op het consultatiebureau; Tina vertelt dat haar man haar mishandelt. Dan verschijnt plotseling Tina's man met een pistool. Stripverhaal voor studenten NT2 die niveau A1 beheersen.
Titel
De kus van Karima
Auteur
Monique Van der Zanden
Illustrator
Walter Donker
Taal
Nederlands
Uitgever
Tilburg: Zwijsen, 2006
23 p. : ill.
ISBN
90-276-0627-7

Besprekingen

Deze stripverhalen zijn bedoeld voor mensen die het Nederlands als nieuwe taal leren. De grammatica in deze boekjes werd eenvoudig gehouden, de woordenschat is nuttig en de verhaaltjes zijn ? ondanks het feit dat ze vaak vergezocht zijn ? best onderhoudend. In de verhalen werden veel situaties verwerkt waarmee inwijkelingen dikwijls geconfronteerd worden. Thema's die aan bod komen, zijn dan ook bv. 'verhuizen', 'de school', 'een raadpleging bij de arts'... Het gros van de moeilijke woorden is in de tekst met roze gemarkeerd en wordt in een lijst (het beeldwoordenboek achteraan) zoveel mogelijk met afbeeldingen verklaard. Bij werkwoorden worden steeds ook de veelgebruikte woordvormen meegegeven, bv. "weglopen: loopt weg -- liep weg -- weggelopen". Over het algemeen zijn de tekeningen aantrekkelijk en verhelderend, al zullen de illustratoren wel de nodige moeilijkheden hebben ondervonden bij het beschrijven van de betekenis van een begrip als 'dapper'. Jammer in deze uitgaven zijn de ve…Lees verder
Aygül en Tina zijn op het consultatiebureau waar het erg druk is; Tina vertelt dat zij door haar man wordt mishandeld en naar een Blijf-van-mijn-huis is gevlucht. Dan dringt Tina's man de wachtkamer binnen met een pistool en gijzelt Aygül. Om tijd te rekken vertelt zij hem het verhaal van Karima en de draak. Deel uit een 8-delige serie leesboekjes voor de NT2-student. Qua woordkeuze, zinsopbouw en verhaallijn zijn de boekjes zeer eenvoudig; er is rekening gehouden met de exameneisen van het staatsexamen NT2. De tekst is opgebouwd uit woorden uit het basisvocabulaire van de studenten die niveau A1 beheersen. De verhalen spelen zich af in de belevingswereld van volwassenen en beschrijven situaties die heel herkenbaar zijn voor iemand die inburgert in Nederland. De vormgeving lijkt op de vele series die door uitgeverij Zwijsen voor kinderen zijn gemaakt; voor de teksten en tekeningen zijn over het algemeen bekende jeugdboekenauteurs en -illustratoren ingeschakeld. Stripverhaal met eenvo…Lees verder

De kus van Karima

Dit is een boekje in de reeks voor anderstalige volwassen inburgeraars. Het is een stripverhaal. Het begint allemaal in het consultatiebureau. Vrouwen komen er met hun baby's en jonge kinderen naartoe, in de wachtzaal babbelen ze wat. Een van de vrouwen barst plots in huilen uit; ze wordt door haar man mishandeld en zit in een vluchthuis. Terwijl de vrouw in kwestie bij de dokter zit, valt haar man plots binnen. Hij gijzelt een andere vrouw. Die vertelt hem een soort verhaaltje uit duizend-en-één-nacht, over een draak, waar een aantal mannen hun tanden op stuk bijten, maar een dappere vrouw overwint de draak. Tegen het einde van het verhaal valt de politie binnen en overmeestert de man. Dit is wel een erg zware problematiek om in zo'n klein boekje uiteen te zetten, en dan nog in eenvoudig Nederlands. Het allegorische verhaal van de draak is er een beetje met de haren bijgesleurd. Veel inburgeraars hebben al veel meegemaakt. Het is vaak niet verstandig om bij mensen die de taal nog …Lees verder

Suggesties